irit00
irit8
irit6
irit2
irit3
irit5
irit4
irit1
irit0
irit00
irit01

 שיפוץ דירת קבלן בנתניה - אחרי

IritBefore_1
IritBefore_2
IritBefore_1

 שיפוץ דירת קבלן בנתניה - לפני

20
20
21

 שיפוץ דירה ישנה לגיל השלישי - אחרי

 שיפוץ דירה ישנה לגיל השלישי - לפני

 התאמת דירה ישנה לגיל השלישי - אחרי

8
10
7
5א
6
3
1
2
4
11

 התאמת דירה ישנה לגיל השלישי - לפני

 התאמת דירה ישנה לאזרחים וותיקים - אחרי

 התאמת דירה ישנה לאזרחים וותיקים - לפני

שיפוץ וסטיילינג לדירה בכפר סבא- אחרי

שיפוץ וסטיילינג לדירה בכפר סבא- לפני

 שיפוץ חדרי רחצה בקיבוץ - אחרי

 שיפוץ חדרי רחצה בקיבוץ - לפני

 שיפוץ מפואר לחדרי רחצה - אחרי

 שיפוץ מפואר לחדרי רחצה - לפני

 שיפוץ חדרי רחצה ברמה"ש - אחרי

הורים לפני
unnamed (1)
ילדים לפני
ילדים אחרי שירותים
unnamed (2)
אורחים לפני
unnamed (3)

 שיפוץ חדרי רחצה ברמה"ש - לפני

סטיילינג לדירה ישנה בכפר סבא- אחרי

סטיילינג לדירה ישנה בכפר סבא- לפני

דירה מותאמת לתושבי חוץ וותיקים- אחרי

דירה מותאמת לתושבי חוץ וותיקים- לפני

עיצוב בית פרטי לאחר התרוקנות הקן- אחרי

עיצוב בית פרטי לאחר התרוקנות הקן- לפני

ֿ

דירת קבלן במודיעין- אחרי

דירת קבלן במודיעין- לפני